Virhe
  • Tämän näkymän sivupohja ei ole käytettävissä. Ota yhteys sivuston ylläpitoon.

Puheenjohtajan palkkio 2013

Esitys: Warrantti ry:n hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio

Esitämme, että Warrantti ry ottaa vuodeksi 2013 käyttöön kokeilun hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiosta suuruudeltaan 200e/kk (pois lukien kesäkuu, heinäkuu ja elokuu).
Ehdotuksen taustalla on 1.8.2011 voimaan tullut lakimuutos koskien korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymisen seurannan periaatteita ja menettelyjä. Uusi laki edellyttää, että vaikka opinnot olisivat edistyneet koko opiskeluaikana riittävästi, tulee suorituksia olla myös edeltävän lukuvuoden aikana. Jos henkilöllä on edeltävänä lukuvuotena opintosuorituksia alle 2,0 opintopistettä tukikuukautta kohden, opintojen edistyminen ei ole riittävää ja opintotuki voidaan lakkauttaa. Suorituksia tulee siis olla kaikkina lukuvuosina, joiden aikana on nostanut opintotukea.

Warrantti ry:n hallituksen puheenjohtaminen on vähintäänkin puolipäiväistä työtä, eikä puheenjohtajana toimiminen mahdollista täysipäiväistä opiskelua. Puheenjohtaja on juridisessa vastuussa koko hallituksen toiminnasta, joten ei riitä, että hän vastaisi ainoastaan omasta toiminnastaan. Puheenjohtajalle kertyy kevätlukukaudella helposti noin 20-25 matkapäivää Helsinkiin koulutuksien ja Kylteripuheenjohtajien Verkoston kokouksien myötä. Syyslukukaudella matkapäiviä tulee noin 10- 15. Vaasassa puheenjohtajalla on edustustehtäviä harva se viikko Vaasan Ekonomien, Vaasan yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan, Vaasan yliopiston Ylioppilaskunnan ja Suomen Ekonomiliiton tilaisuuksissa. On kohtuutonta vaatia, että puheenjohtajan tulisi luopua osasta opintoetuuksista yhdistyksen edun vuoksi.

Valtavan työtuntimäärän lisäksi puheenjohtajalle kertyy yhdistyksen toiminnan puitteissa epäsuoria kuluja ja ansiomenetyksiä esimerkiksi kokousmatkojen ja puhelinkulujen muodossa. Koska Warrantilla ei ole tällä hetkellä toimivaa korvausjärjestelmää epäsuorien kulujen korvaamiseen, on kuukausipalkkio suoraviivaisin tapa hoitaa asia.
Yhdistyksen talous on näillä näkymin vakaalla pohjalla vuoden 2012 päättyessä. Kuukausipalkkio on pieni suhteutettuna yhdistyksen talouteen, eikä se näin ollen horjuta yhdistyksen taloutta. Kuukausipalkkio myös korostaisi sitä, että yhdistyksen toiminnan on muutenkin jäsenistön kasvaessa muuttuttava ammattimaisempaan suuntaan, olemmehan Suomen kolmanneksi suurin kylteriyhteisö. Palkkio voisi ainakin hieman madaltaa kynnystä puheenjohtajaksi hakemiselle kun taloudellista tilannetta olisi edes hieman helpotettu.

Esittää: Warrantti ry:n hallitus 2012