Kokouskutsu: Warrantti ry:n sääntömääräinen syyskokous

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioistamme sekä yhdistyksemme tulevaisuudesta!

Warrantti ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 2.11.2021 klo 17.00 alkaen Vaasan yliopiston kampuksella auditorio Levonissa. Kokoukseen pystyt osallistumaan myös etäyhteydellä Zoomin välityksellä. Warrantti ry pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin koronavirustilanteen takia.

Syyskokous on toinen Warrantti ry:n sääntömääräisistä kokouksista, jossa päätetään yhdistyksen säännöissä määrätyistä asioista. Jokainen Warrantti ry:n jäsen voi osallistua kokoukseen ja tätä kautta vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Esityslista löytyy alta.

Päätettävien asioiden joukossa on mm. vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä uuden puheenjohtajan sekä hallituksen valinta vuodelle 2022.

Saavu paikalle niin pääset vaikuttamaan!

Terveisin
Wallitus ´21

Esityslista kokoukseen:

WARRANTTI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika: Tiistaina 2.11.2021 klo 17.00 alkaen

Paikka: Vaasan yliopisto, auditorio Levon. Kokoukseen pystyt osallistumaan myös etäyhteydellä Zoomin välityksellä. Linkki Zoomiin:

Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://uwasa.zoom.us/j/68528226984?pwd=SlpYNTRrK1ZpK3J4Y2tBM1BOWmpMUT09

Password: 431739

1§ KOKOUKSEN AVAUS

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen säännöt

§8: “Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla, yhdistyksen ylläpitämällä sähköpostilistalla ja yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla. Kunnia- ja kannattajajäsenille hallitus ilmoittaa yleiskokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.”

§11: “Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.”

3§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

4§ KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6§ ILMOITUSASIAT

7§ JÄSENMAKSUN SUURUUS

Yhdistyksen säännöt 6§: ”Jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvoitteesta.”

8§ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2022

9§ SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

10§ TILINTARKASTAJIEN VALINTA TILIKAUDELLE 2022

11§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2022

12§ HALLITUKSEN VALINTA VUODELLE 2022

13§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN