Kokouskutsu: Warrantti ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Tervetuloa Warrantti ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 14.4.2022 klo 16.00. Kokous järjestetään hybridi toteutuksella. 

Esityslistalla on muun muassa tilikauden 2021 toimintakertomus sekä tilinpäätös, ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle.

 

Kevätterveisin

Wallitus ‘22

 

Esityslista kokoukseen:

 

WARRANTTI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

 

Aika Torstai 14.4.2022 klo 16.00

Paikka Hybridi toteutuksella yliopistolla Wolf-auditoriossa sekä

Zoom-palvelussa.

Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://uwasa.zoom.us/j/61264068821?pwd=TmRuWHA1emIwUElwdjVGdWJONGJMUT09
Password: 425523

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen säännöt §8: “Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla, yhdistyksen ylläpitämällä sähköpostilistalla ja yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla. Kunnia- ja kannattaja jäsenille hallitus ilmoittaa yleiskokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.” §11: “Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.”

3§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

4§ KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN

VALINTA

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6§ ILMOITUSASIAT

7§ TILIKAUDEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS

8§ TILIKAUDEN 2021 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

9§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN EDELLISEN TOIMIKAUDEN (2021)

HALLITUKSELLE

10§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN